Liên hệ

Điện thoại: (08) 22 241 442 - (08) 62 748 609


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

NANO PHƯỚC THÀNH

Địa chỉ : số 10, Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM

Địa điểm kinh doanh : số 15, Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM

Hotline: 0903696618 (Mrs. Tú – Giám Đốc ), 0983532504 (Mr. Hoàng)

Fax : :08 38521060

Email : sales@vattucodien.vnprojectsales@vattucodien.vn

www.vattucodien.vn – www.phuocthanhconduit.com